32501751 // us.uk@taarnby.dk

Rute 2

Hvad er Rute 2?

Rute 2 er en ressource, som understøtter folkeskolens arbejde i at udvikle og arbejde med den enkelte unges forudsætninger for på bedst mulig vis, at deltage i skolemæssige sammenhænge.

Dette gøres gennem et koordineret (systemisk) samarbejde mellem den unge, den unges forældre, skolens ledelse og lærere, samt andre relevante personer og instanser (PPR, kommunens uddannelsesvejledning UU,, SSP, m.f.).

Som en del af denne ressource, vil der på UngTårnby være forskellige relevante forløb og workshops, som understøtter forskellige typer af udvikling. Bl.a tilbydes der kurser i motivation, mestringsstrategier (dem vi eksempelvis bruger til at kunne klare og færdiggøre opgaver), refleksionsteknikker mv. Med dette træner vi den unges evne til selv at kunne håndtere, regulere og kontrollere følelser og adfærd i såvel skolemæssige sammenhænge, som i andre personlige og sociale sammenhænge.

Målgruppe

Elever i 7.-9. klasse der er udfordret i forhold til:

 • at mestre og deltage i skoleaktiviteter
 • at møde i skole
 • at samarbejde med lærere og de øvrige elever
 • at arbejde selvstændigt
 • at være en del af fællesskabet
 • at have selvtillid, selvindsigt og selvværd

Hvornår:

Næste hold har opstart 31. Oktober

Hvordan foregår det hele så?

Når en skole tænker, at en ung kunne have brug for at blive hjulpet ind i nogle gode vaner og tanker, vil de kontakte UngTårnby, som koordinerer Rute 2. Der etableres herefter en kommunikation med samtlige af ovenstående relevante personer og instanser, for at sikre det bedst mulige udgangspunkt.

Findes det relevant vil den unge blive tilbudt et indledende kursus af 2 ugers varighed. Efterfølgende vil personalet i Rute 2, sammen med den unge og de øvrige relevante personer og instanser, finde ud af, hvordan Rute 2 ressourcen bedst kan udnyttes fremover i indsatsen.

En Rute 2 indsats kan se ud på mange forskellige måder. Der vil blive konstrueret en individuel og meningsgivende løsning for hver ung.

Den unge vil kunne blive tilbudt kurser og workshop af kortere eller længere tids varighed på UngTårnby. Der kan også være tale om opfølgende samtaler, øvelser i egen klasse mv. Dette gøre naturligvis i et tæt samarbejde mellem skole og hjemmet.

Er dette det rigtige for mit barn/elev?

Hvis du på nogen måde har brug for at få afklaret nogle ting, så står vi altid klar til en uformel snak, hvor du kan stille alle de spørgsmål, du har brug for at få svar på.

Kontakt:

Grundet GDPR-regler, der sikrer personfølsomme oplysninger, er det vigtigt at kontakte os på en af følgende måder:

Er du forælder kan du enten skrive direkte til os på mail: us.uk@taarnby.dk eller ringe til os på 32501751.

Er du lærer kan du også kontakte os via Aula. Ledelsen på skolerne kan give dig vores direkte kontaktoplysninger. Husk at markere beskeden som “følsom”, hvis det handler om en konkret case.

Udtalelser fra tidligere elever, forældre og lærere:
Ord fra tidligere unge i Rute 2:

 • Det stille og rolig og man føler sig ikke så dum!
 • De voksne i Rute 2 vil os det bedste! 
 • Der er altid en voksen at snakke med. Selv om man ikke selv lige har lyst til at tale med de voksne, så er det meget fedt alligevel.
 • Det kan godt virke langtrukkent, men man kan bruge det til noget. Det er vigtigt. 
 • Og så får man også øvet sig på, at lytte, selvom det virker kedeligt!
 • Tillad dig selv at tage imod den mulighed for endeligt at få noget noget hjælp. Tag imod så meget hjælp til dig som du kan!
 • Rute 2 er bare godt!
 • I Rute 2 bliver man faktisk set!
 • De voksne giver sig tid til en. 
 • Her forsvinder man ikke i mængden.
 • Tænk ikke over hvad andre synes om dig, bare vær dig selv! Tænk positivt.
 • De voksne er meget samarbejdsvillige. 
 • De hjælper en med at finde gode løsninger.

Ord fra forældre til tidligere unge i Rute 2:

Mor:

“Jeg ved, min dreng er i trygge hænder hos jer og værdsætter jeres arbejde med dyb respekt”

Mor:

“...jeg må tilstå, jeg bliver lidt misundelig over, at det ikke er mig, der får den oplevelse I giver de unge mennesker”

Mor og far:

“Stor tak for, at I tog imod ham med åbne arme som I gjorde.”

Mor:

“Jeg kan igen kun sige, at det har været den bedste oplevelse, I har kunnet give min dreng.”

Mor:

“Det jeg så har lagt mærke til er, at jeg har en dreng, der er lidt mere positiv, end jeg er vant til”

Far:

“.....jeg synes bare, at han modnes helt vildt!”

Far:

“Både hans søster og jeg oplever, at han er gladere og har mere overskud.”

Far:

“Han er blevet mere selvstændig og er hjælpsom på flere områder. Mere modtagelig og tålmodig og bedre til at håndtere problemer”

Mor og far:

“Han virker helt klart mere tilpas, balanceret, glad, med overskud til at takle evt. udfordringer frem for at give op.”

Mor og far:

“Jeg synes I skal vide, at vi er yderst imponerede, og dybt taknemmelige for den indsats I gør. Vi føler at vi i meget lang tid har løbet mod en mur af meget snak uden handling, og at det er lykkedes jer på ganske kort tid at skabe ganske mange forandringer.”

Ord fra lærere tidligere unge i Rute 2:

 • "At se sin elev vende tilbage i klassen efter  RUTE 2 med et smil fra øre til øre, er noget helt specielt."
 • "Selvtilliden er vokset, humøret i skolen er vendt, og pludselig er der plads til det faglige i timerne."
 • "Vi er rigtig glade for det arbejde, I har gjort med drengene."