32501751 // us.uk@taarnby.dk

US10 - 10.Klasse

HVORFOR SKAL DU VÆLGE 10. KLASSE?

 • Du kan blive mere sikker på, at du vælger den rigtige ungdomsuddannelse
 • Du kan forbedre dig fagligt og få gode studievaner
 • Du kan højne dit karakterniveau
 • Du kan forberede dig til den ungdomsuddannelse, du ønsker
 • Du kan tage 10. klasseprøven i dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi og tysk/fransk 
 • Du kan blive mere moden, ansvarlig, selvstændig og initiativrig

HVAD FÅR DU, HVIS DU VÆLGER US10 TÅRNBY?

 • En individuel målsætning for skoleåret
 • En kontaktlærer der støtter dig i at nå din målsætning
 • Flere lærere i hvert fag der er med til at sikre faglig fordybelse og differentiering
 • Et trygt og udviklende fællesskab med faglige, personlige og sociale udfordringer
 • Et år der udfordrer dig til at nå dine mål
 • Valgfag der kan understøtte dine studievalgs ønsker
 • Et anderledes og oplevelsesrigt skoleår

UNDERVISNING

Skoledagen består af obligatorisk undervisning i dansk, matematik og engelsk samt mulighed for at vælge prøveforberedende tilbudsfag som fysik/kemi, fransk og tysk. Derudover vil der være en palette af valgfag og temadage, som løbende gennem året bliver udbudt. I starten af skoleåret vil valgfagene rette sig mod at undersøge muligheder for uddannelsesretninger, prøve sine grænser af eller udvikle sig fagligt.

Der er som udgangspunkt undervisning hver dag mellem kl. 8 og 14 i hovedfagene og valgfag.

Vi tilbyder dig et år i et trygt og rummeligt ungdomsmiljø på US10. Du vil møde masser af unge på din egen alder fra hele kommunen samt lærere, der målrettet har valgt kun at undervise i 10. klasse. Vi ser 10. klasse som første år af din ungdomsuddannelse, hvor du bliver fagligt dygtigere, mere moden og får afprøvet dine uddannelsesønsker gennem brobygning og praktiske, kreative og studierettede valghold. Det er vigtigt for os, at du som elev bliver selvstændig, initiativrig og ansvarlig over for dig selv og over for fællesskabet. Derfor gør vi dig det klart, at du går i skole for din egen skyld.

Når man vælger at tage et år i 10. klasse, er det samtidig et skoleår, hvor man skal opnå afklaring i forhold til, hvem man selv er som individ, og hvilket potentiale man individuelt besidder. Vi arbejder målrettet på, at alle elever opnår selvindsigt og derigennem selverkendelse af, hvilke kompetencer som skal optimeres, hvilke udfordringer der skal arbejdes på og hvilke potentialer, som skal forsøges realiseret. På den måde opbygges selvværdet og selvrespekten, der skal bære de unge gennem deres uddannelsesforløb fremadrettet og sikrer samtidig at, at alle vores elever har taget stilling til, hvad det gode liv er for dem. Vores fornemmeste opgave som 10. klassecenter er at være nysgerrig på alle vores elever og understøtte dem i, at man livet igennem skal være i stand til at definere og redefinere sig selv. Derfor er unge, der åbent indgår i et år på US10 også bedre, forberedt på at indgå på arbejdsmarkedet på sigt.

Vi tilbyder også mulighed for afklaringsforløb, dvs. det man tidligere har kaldt brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne. Der er også mulighed for virksomhedspraktik. På baggrund af tankerne omkring fremtiden skal alle elever arbejde med en obligatorisk selvvalgt opgave kaldet OSO. Det er en slags overbygning på projektopgaven fra 9. klasse, men fokus skal være rettet på uddannelses- og jobmuligheder.

PROFILER 

Sundhed og sociale forhold

Kan du lide at være fysisk aktiv og interesserer du dig for mental sundhed hos dig selv og andre? Så er linjen “Sundhed og sociale forhold” noget for dig. Her giver vi dig muligheden for at udfordre dig selv - både personligt og socialt gennem fysisk aktivitet. 

Går du med tanker om at arbejde med mennesker, hvad enten det er som psykolog, fysioterapeut,  social- og sundhedsassistent, som pædagog eller noget helt femte, så vil du på denne linje få mulighed for at arbejde med krop og hjerne. 

På denne linje har vi idræt med alt fra yoga, parkour og boldspil som en del af profilen. Vi arbejder derudover med:

 • Psykologi 
 • Pædagogik
 • Fysiologi
 • Dynamikker og fællesskabet
 • Mental sundhed og udfordre egne grænser

Hvad gør dig til den, du er? Forbliver vi den samme livet ud? Hvorfor du reagerer, som du gør? Hvis du gerne vil blive klogere på dig selv både fysisk og mentalt, så er linjen “Sundhed og sociale forhold” den rigtige for dig at vælge. Hvis du eksempelvis overvejer at gå på SOSU H, så vil det her kunne kvalificere dit uddannelsesvalg.

Musik- og lydproduktion

Drømmer du om et skoleår fyldt med musik, lyd og kreativitet, skal du vælge profilen Musik- og Lydproduktion.

Her vil lyden være omdrejningspunktet for alt, hvad vi laver, hvad enten det er den lyd, du hører i musik, den lyd du hører i film og podcast, eller den lyd du møder i din hverdag. Vi skal:

 • Spille, synge og producere
 • Skrive sange, beats og musik
 • Producere musik og lyd til film og podcast. 

Centralt står, at vi skal skabe, lytte, undersøge og mærke musikken. Vi skal både arbejde teoretisk og praktisk og på besøg hos forskellige uddannelser og virksomheder, der arbejder med musik og lyd.

Vi har vores eget hyggelige musiklokale og et mobilt lydstudie. Det er ikke et krav, at du kan synge, spille eller producere, men du skal have lyst og mod til at kaste dig ud i det og dele ud af dig selv til andre. Det kræver mod, vilje og vedholdenhed!

“Musik udtrykker det, der ikke kan siges, og hvad det er umuligt at være tavs om” (Victor Hugo)

Du får muligheden for at dygtiggøre dig inden for:

 • sammenspil/band
 • lydproduktion - lave lyd til fortællinger
 • Musikhistorie
 • Analyse
 • digtning og sangskrivning
 • performance - at turde stå frem foran andre med den man er, og det man kan!

Design, kunst og produktion 

Kan du lide at være kreativ og arbejde med kreative processer?  Så skal du vælge  vores kreative profil.

Al innovation starter med et behov. På denne profil arbejder vi med skaberglæden og de kreative tanker i fokus. Den kreative profil er et frirum for fantasi og drømme, hvor du har mulighed for at arbejde med forskellige materialer i både to og tre dimensioner. 

Du vil blive præsenteret for forskellige kreative udtryksformer, teknikker, metoder og værktøjer til at frembringe dit helt eget udtryk.  

Der arbejdes med flere kreative processer som:

 • DIY projekter fx. strikning, hækling, papirsblomster osv.
 • Upcycling af genbrugsmaterialer 
 • Smykkefremstilling
 • Kunst og formgivning

Du udvikler dine faglige og personlige kompetencer gennem kreative processer, og vi lader os inspirere på ture ud af huset til museer, udstillinger og kreative værksteder. Her får du muligheden for at udfolde dit kreative talent samtidig med, at du bliver forberedt og står stærkere til afgangsprøverne i 10. klasse.

Gastronomi og service

Går du med en drøm om at arbejde inden for serviceerhvervene, eller er du vild med madlavning og skabe gode oplevelser for andre? Så skal du vælge Gastronomi og service.

På denne profil arbejder vi med kreativitet, håndværk og bæredygtighed. Det bliver en hverdag, der kommer til at veksle mellem undervisning i klassen og praktisk arbejde i vores køkken eller i naturen, hvor vi laver mad over bål. Du skal være typen, der tager initiativ og har lyst til at eksperimentere.

Det betyder, at du kommer til at arbejde med:

 • Ernæringslære
 • Hygiejne
 • Mad fra forskellige kulturer og de forskellige køkkener
 • Kostplanlægning
 • Fra jord til bord

Du kommer til at lave mad fra og med naturlige råvarer, smage til og stifte bekendtskab med

køkkener fra forskellige kulturelle regioner, og så vil vi arbejde med de kompetencer, der skal til for at arbejde i et servicefag. 

Mad er en stor del af vores liv og her er læring, der kan bruges resten af livet på tværs af uddannelser, men særligt hvis du tænker på at gå på Hotel og Restaurantskolen efter 10. klasse, så er dette linjen for dig.

EUD10 

Ved du ikke helt, hvad du gerne vil endnu efter 10. klasse og er nysgerrig på, hvad en erhvervsuddannelse er for noget? Så det er denne linje, du skal vælge. 

EUD10-profilen er målrettet de traditionelle håndværksfag og vil tilbyde dig et 10. klassesår, hvor du er i brobygning og praktik langt mere end resten af skolens elever. Det betyder ikke, at du ikke arbejder med det faglige, men på EUD10 har du muligheden for at kombinere det teoretiske og praktiske, dvs. bruge din profiltid på at være nysgerrig på håndværksfagene gennem brobygning og praktik.

Hvad er EUD10 i 10. klasse?

 • Hele dage på TEC i Hvidovre
 • Arbejde kreativt 
 • Praktikker både enkelt dage og hele uger
 • Brobygninger: En unik mulighed for at undersøge, hvad EUD-uddannelserne er
 • Fagligt fokus på dansk, engelsk og matematik

Er du kreativ og god med hænderne? Ved du allerede nu, at du vil falde i søvn, hvis du skal studere vaser fra romerriget? Så er EUD10 linjen noget for dig. Skulle du i løbet af 10. klasse ændre mening og finde gymnasiet spændende, så bliver den dør ikke lukket. Der vil også være mulighed for brobygning i gymnasieretningerne.

KONTAKTLÆRER

Alle lærere på US10 er kontaktlærere for 8-12 elever. Kontaktlæreren vil være den primære person ifm. kontakten til hjemmet og samtaler med eleverne omkring deres faglige niveau, målsætning, trivsel og personlige udvikling. I begyndelsen af skoleåret bliver forældre inviteret ind til en kort målsætningssamtale med kontaktlæreren. Her drøftes den målsætning eleven og kontaktlæreren har lagt for skoleåret på US10 med forældrene.

UU-VEJLEDERE

På US10 har vi tilknyttet to uddannelsesvejledere fra Ungecenter Tårnby.

Vejlederene er på skolen to dage om ugen og har individuelle samtaler om uddannelsesvalg, afklaring om uddannelse og anden aktivitet med alle elever. Desuden varetager de kollektivvejledning i grupper. Vejledning foregår i tæt samarbejde med kontaktlærerene og skolen.
Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte vejlederne om eventuelle spørgsmål, råd og vejledning.

UU-vejlederne kan kontaktes på: 
30760666
sts.uct.bk@taarnby.dk

INTROTUR OG STUDIETUR

På introturen bliver vi rystet godt sammen og lærer hinanden at kende. Det er på introturen at de første relationer til dine klassekammerater og lærere bliver dannet. Derfor er introturen en vigtig del af 10.-klasses året og obligatorisk at deltage på.

Alle elever skal på en studietur, der er tilrettelagt efter et fagligt indhold, som understøtter elevernes læring og studievalg.LÆS MERE OM US10: https://us.aula.dk/

Tilgængelighedserklæring | US10 Tårnby (aula.dk)