32501751 // us.uk@taarnby.dk

US10 - 10.Klasse

HVORFOR SKAL DU VÆLGE 10. KLASSE?

 • Du kan blive mere sikker på, at du vælger den rigtige ungdomsuddannelse
 • Du kan forbedre dig fagligt og få gode studievaner
 • Du kan højne dit karakterniveau
 • Du kan forberede dig til den ungdomsuddannelse, du ønsker
 • Du kan tage 10. klasseprøven i dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi og tysk/fransk 
 • Du kan blive mere moden, ansvarlig, selvstændig og initiativrig

HVAD FÅR DU, HVIS DU VÆLGER US10 TÅRNBY?

 • En individuel målsætning for skoleåret
 • En kontaktlærer der støtter dig i at nå din målsætning
 • Flere lærere i hvert fag der er med til at sikre faglig fordybelse og differentiering
 • Et trygt og udviklende fællesskab med faglige, personlige og sociale udfordringer
 • Et år der udfordrer dig til at nå dine mål
 • Valgfag der kan understøtte dine studievalgs ønsker
 • Et anderledes og oplevelsesrigt skoleår

UNDERVISNING

Skoledagen består af obligatorisk undervisning i dansk, matematik og engelsk samt mulighed for at vælge prøveforberedende tilbudsfag som fysik/kemi, fransk og tysk. Derudover vil der være en palette af valgfag og temadage, som løbende gennem året bliver udbudt. I starten af skoleåret vil valgfagene rette sig mod at undersøge muligheder for uddannelsesretninger, prøve sine grænser af eller udvikle sig fagligt.

Der er som udgangspunkt undervisning hver dag mellem kl. 8 og 14 i hovedfagene og valgfag.

Vi tilbyder dig et år i et trygt og rummeligt ungdomsmiljø på US10. Du vil møde masser af unge på din egen alder fra hele kommunen samt lærere, der målrettet har valgt kun at undervise i 10. klasse. Vi ser 10. klasse som første år af din ungdomsuddannelse, hvor du bliver fagligt dygtigere, mere moden og får afprøvet dine uddannelsesønsker gennem brobygning og praktiske, kreative og studierettede valghold. Det er vigtigt for os, at du som elev bliver selvstændig, initiativrig og ansvarlig over for dig selv og over for fællesskabet. Derfor gør vi dig det klart, at du går i skole for din egen skyld.

Når man vælger at tage et år i 10. klasse, er det samtidig et skoleår, hvor man skal opnå afklaring i forhold til, hvem man selv er som individ, og hvilket potentiale man individuelt besidder. Vi arbejder målrettet på, at alle elever opnår selvindsigt og derigennem selverkendelse af, hvilke kompetencer som skal optimeres, hvilke udfordringer der skal arbejdes på og hvilke potentialer, som skal forsøges realiseret. På den måde opbygges selvværdet og selvrespekten, der skal bære de unge gennem deres uddannelsesforløb fremadrettet og sikrer samtidig at, at alle vores elever har taget stilling til, hvad det gode liv er for dem. Vores fornemmeste opgave som 10. klassecenter er at være nysgerrig på alle vores elever og understøtte dem i, at man livet igennem skal være i stand til at definere og redefinere sig selv. Derfor er unge, der åbent indgår i et år på US10 også bedre, forberedt på at indgå på arbejdsmarkedet på sigt.

Vi tilbyder også mulighed for afklaringsforløb, dvs. det man tidligere har kaldt brobygningsforløb til ungdomsuddannelserne. Der er også mulighed for virksomhedspraktik. På baggrund af tankerne omkring fremtiden skal alle elever arbejde med en obligatorisk selvvalgt opgave kaldet OSO. Det er en slags overbygning på projektopgaven fra 9. klasse, men fokus skal være rettet på uddannelses- og jobmuligheder.

KONTAKTLÆRER

Alle lærere på US10 er kontaktlærere for 8-12 elever. Kontaktlæreren vil være den primære person ifm. kontakten til hjemmet og samtaler med eleverne omkring deres faglige niveau, målsætning, trivsel og personlige udvikling. I begyndelsen af skoleåret bliver forældre inviteret ind til en kort målsætningssamtale med kontaktlæreren. Her drøftes den målsætning eleven og kontaktlæreren har lagt for skoleåret på US10 med forældrene.

UU-VEJLEDERE

På US10 har vi tilknyttet to uddannelsesvejledere fra Ungecenter Tårnby.

Vejlederene er på skolen to dage om ugen og har individuelle samtaler om uddannelsesvalg, afklaring om uddannelse og anden aktivitet med alle elever. Desuden varetager de kollektivvejledning i grupper. Vejledning foregår i tæt samarbejde med kontaktlærerene og skolen.
Elever og forældre er altid velkomne til at kontakte vejlederne om eventuelle spørgsmål, råd og vejledning.

UU-vejlederne kan kontaktes på: 
30760666
sts.uct.bk@taarnby.dk

40150791
phg.uct.bk@taarnby.dk

INTROTUR OG STUDIETUR

På introturen bliver vi rystet godt sammen og lærer hinanden at kende. Det er på introturen at de første relationer til dine klassekammerater og lærere bliver dannet. Derfor er introturen en vigtig del af 10.-klasses året og obligatorisk at deltage på.

Alle elever skal på en studietur, der er tilrettelagt efter et fagligt indhold, som understøtter elevernes læring og studievalg.
LÆS MERE OM US10: https://us.aula.dk/

Tilgængelighedserklæring | US10 Tårnby (aula.dk)