32501751 // us.uk@taarnby.dk

Info Sommersjov 2024

Sommeraktiviteterne bliver lavet i et bredt samarbejde mellem Ungdomsskolen, fritids- og ungdomsklubberne, Naturskolen, bibliotekerne og forskellige foreninger i kommunen. Sommeraktiviteten har tilsynspligt i det tidsrum aktiviteten er beskrevet planlagt, og kun der. Se nærmere under de enkelte aktiviteter.

Du kan se det samlede program her:

2024 PROGRAM.pdf

Bemærk: for at kunne deltage i Sommeraktiviteterne, skal du:
1. Bo i Tårnby Kommune eller gå i en af kommunens folkeskoler
2. Gå i skole på tilmeldingstidspunktet, dvs. at du skal gå i minimum 0. klasse på nuværende tidspunkt.
Tilmelding starter mandag d. 3. juni 2024 kl. 7.30 og slutter d. 28. juni på www.ungtaarnby.dk under fanen ”Sommersjov 2024” øverst i menuen.

Det er barnets cpr.nr. eller unilogin, der skal bruges ved tilmelding. Hvis der er problemer med tilmelding via hjemmesiden, kan man også ringe på 32501751 og tilmelde sit barn.
Bemærk! Hvis du skal tilmelde 2 børn til samme hold, skal du gå ud af holdet og ind på det igen, efter du har tilmeldt første barn.

Der bliver sendt sms til forældre med tilmelding og man kan også se sit barns tilmeldinger på ”Forælderportalen”, som findes i menuen øverst på vores hjemmeside.
 
OBS! Vi har en tur på programmet i år med et begrænset antal pladser. Alle skrives ind i den rækkefølge, vi modtager tilmeldingerne. I tilfælde af overbooking af populære aktiviteter, forbeholder vi os ret til at fordele pladserne, så flest muligt kan få nogle dejlige oplevelser. Derfor forbeholder vi os også retten til at fordele pladserne til vores tur til Sommerland Sjælland.
Vær opmærksom på, at du ikke melder dig til flere ting på samme tid, f.eks. en tur, som også falder sammen med en aktivitet, som foregår over flere dage. Hvis dette sker, vil vi fravælge en af aktiviteterne for dig. Vi gør vores bedste for at opfylde alles ønsker, og vi forsøger at fordele de mest eftertragtede tilbud retfærdigt.

Husk at melde afbud i god tid, hvis du er forhindret i at deltage i en aktivitet. Spørgsmål kan rettes til UngTårnbys kontor. Tel: 32 50 17 51 eller på mail us.uk@taarnby.dk. I sommerferien skal al kontakt foregå direkte til de respektive arrangører. Telefonnumre vil kunne findes inde på selve holdet på vores hjemmeside.