32501751 // us.uk@taarnby.dk

Info om UngdomsskolenHer kan du møde nogle af vores undervisere.... 

Hvem kan tilmelde sig Ungdomsskolens hold?

Ungdomsskolen er et tilbud til dig, fra du går i 7.klasse til og med dit 18. år, uanset om du går i skole eller er i anden beskæftigelse.
Du skal bo i Tårnby kommune og/eller gå på en kommunal skole i Tårnby. 

Særlige bestemmelser gælder for undervisning i knallertkørekort og færdselrelateret førstehjælp.

Hvordan tilmelder man sig Ungdomsskolens hold?

  • Tilmed dig via vores hjemmeside: ungtaarnby.dk - under fanen "hold og tilmelding".
  • Ring til os på tlf: 32501751

Du må gerne vælge flere hold!

Hvornår foregår undervisningen?
Undervisningen foregår i ugerne 37-50 samt ugerne 3-6 & 8-14.

Du kan altid tilmelde dig og udmelde dig fra et hold, også midt i sæsonen.
I år kører vi med en periode, dvs. at holdet starter i september og slutter før påske. 
Hvis du er fraværende 3 gange i træk uden at melde afbud, så vil du automatisk blive afmeldt holdet.

Besked
En uge før undervisningens start modtager du et mødebrev med besked om undervisningssted og tidspunkt.

Gratis - næsten
Undervisningen er gratis, og bøger er gratis til låns. På kreative hold får du tilskud til materialer, men hvis du vil lave mange, store og dyre ting, må du selv betale lidt. Rejser og weekend ture skal betales helt eller delvist af dig selv.

Andet

  • Du kan få et kursusbevis efter gennemførst undervisning, hvis du beder om det. 
  • Du får besked på SMS (husk at oplyse dit mobil nr. til læreren), hvis undervisningen er aflyst. 
  • Du skal give læreren eller kontoret besked på tlf. 32 50 17 51, hvis du er forhindret i at møde.

Ulykkeforsikring
Indenrigs- og Socialministeriet har truffet afgørelse om, at tegning af kollektiv ulykkeforsikring for børn i kommunale tilbud og folkeskoler ikke er lovligt jf. kommunalfuldmagten. 
I henhold til dette er Tårnby Kommunes forsikringer opsagt for børn og unge i skoler, sfo, og Ungdomsskolen med virkning fra udgangen af december 2012. 

Det er derfor fremover forældrenes eget ansvar at tegne forsikring, der dækkes deres børn, når de befinder sig i kommunens skoler, institutioner eller deltager på ture/aktiviteter med disse.